Felimpiada to coroczna, prestiżowa Wystawa Międzynarodowa Kotów Rasowych, która po raz pierwszy odbędzie się 16 i 17 października 2021, w ramach Animal’s & Veterinary Days, w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

Po raz pierwszy w Polsce – jedna data, jedna przestrzeń. Trzy wystawy, trzy Federacje. I jeden Finał Finałów – Felimpiada.

W ramach Felimpiady odbędą się trzy wystawy. Niezależne od siebie, ze względu na różny system oceniania. W tym roku Organizatorami Wystaw są:

  • Z ramienia FIFe – Ogólnopolski Klub Kotów i Kociarzy No Problem
  • Z ramienia TICA – Klub Kota Xtreme
  • Z ramienia WCF – Polski Związek Felinologiczny.

Organizatorem finałowej Felimpiady jest Unia Felinologii Polskiej.

Aby wziąć udział w Felimpiadzie, należy zgłosić się na wystawę w dowolnym Klubie organizującym. Wystawca, oprócz zgłoszenia na jedną wystawę, może zgłosić się również na inne. Warto poznać system oceniania Federacji, w której wcześniej nie brało się udziału, albo nawet wszystkich trzech. Zgłoszenia są już otwarte. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, dlatego warto zgłosić się jak najszybciej.

Linki do zgłoszeń można znaleźć pod poniższymi linkami:

Jak otrzymać Nominację do Felimpiady?

Każdy Sędzia nominuje do Felimpiady tylko jednego, najlepszego kota spośród wszystkich, które w dniu wystawy będzie oceniał. Sędziów na tegorocznej wystawie jest szesnastu. A więc Nominacje otrzyma 16 kotów, po 5 z FIFe i TICA, 6 z WCF. Po zakończeniu paneli Best in Show na specjalną scenę zaprosimy naszych szesnastu Felimpijczyków. Spośród nich międzynarodowy, i międzyfederacyjny skład Sędziowski wybierze najlepsze 3 koty, przyznając im odpowiednio Złoto, Srebro i Brąz.

Wszystkie koty otrzymają tytuł Felimpijczyka roku 2021. Wszystkie na stałe zostaną w naszej Galerii. I wszystkie otrzymają odpowiednie nagrody.

Serdecznie zapraszamy na najbardziej prestiżowe wydarzenie felinologiczne w Polsce!